FRISKRIVNING AV ANSVAR

COLELLA GROUP S.R.L. publicerar information på sin webbplats för att tillhandahålla en tjänst till sina kunder, men avvisar allt ansvar för eventuella tekniska eller faktiska felaktigheter och / eller typografiska fel för vilka omedelbar korrigering förväntas efter en rapport.COLELLA GROUP S.R.L. förbehåller sig också rätten att göra korrigeringar och ändringar på webbplatsen när den anser det nödvändigt utan föregående meddelande.
COLELLA GROUP S.R.L. erbjuder ingen garanti för att informationen som publiceras på webbplatsen överensstämmer med de lagar som fastställts av kundens hemland.
COLELLA GROUP S.R.L. frångår allt ansvar för eventuella problem, skador eller risker som användaren kan stöta på när han använder webbplatsen..
COLELLA GROUP S.R.L. garanterar att dess SHOP.SPADAROMA.COM-webbplats skyddas enligt internationella standarder för Internet. Om det används korrekt är användaren skyddad från virusrisken..
COLELLA GROUP S.R.L. avsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsstörningar relaterade till deaktivering av cookies i användarens webbläsare.
COLELLA GROUP S.R.L. förbehåller sig rätten att ändra / granska villkoren i detta juridiska meddelande genom att uppdatera det, närhelst det anser det lämpligt, utan någon skyldighet att meddela detta.
Användaren är skyldig att följa villkoren i detta juridiska meddelande och regelbundet kontrollera efter uppdateringar, ändringar och korrigeringar.

translation missing: sv.general.newsletter_popup.cookie_strip_html.