FIDELITY CARD REGULATION

1 MOTTAGARE AV KORTETA

Lojalitetskortet är endast avsett för Colella Group srl-kunder.

 

2 VAD ÄR LOJALITETSKORTETTÀ

Spada Roma Fidelity Card tillåter kortinnehavaren att delta i lojalitetsprogram och i synnerhet i alla kampanjer samlade poäng, förbetalda krediter, prenumerationer, upprepade köp, rabattkampanjer som marknadsförs av emittenten. Rabattkampanjerna kan inte kombineras med andra pågående kampanjer.so.

Stadgan är nominativ. Kortinnehavaren har rätt till endast ett kort och är skyldig att använda det uteslutande för privat och icke-kommersiellt bruk.

 

3 UTSLÄPP AV KORTETA

Kortet utfärdas helt gratis efter att abonnemangsformuläret har fyllts i korrekt och fullständigt. Underlåtenhet, ofullständig eller sanningsenlig ifyllande av formuläret gör det omöjligt att utfärda eller återkalla själva kortet. Personuppgiftsansvarig åtar sig också att meddela emittenten om alla förändringar i hans personuppgifter..

Uppgifterna som tillhandahålls av den registeransvarige kommer att behandlas av emittenten i enlighet med bestämmelserna i lagstiftningen om skydd av personuppgifter Lagdekret nr. 196/2003 "Privacy Code", som specificeras i den specifika information som tillhandahålls enligt art. 13 i lagdekret 30/06/2010 n. 196.96.

 

4 ANVÄNDA PAPPERNA

För att dra nytta av fördelarna med kortet i fysiska butiker måste det presenteras vid betalningstillfället för de tjänster / produkter som köpts från emittenten. För att dra nytta av fördelarna som är kopplade till kortet i onlinebutiken måste du registrera dig på webbplatsen..

 

5 FÖRLUST, SKADA, STYV, HANTERING, FELSKADE ELLER FEL I KORTETA

I händelse av förlust, skada eller stöld av kortet är kortinnehavaren skyldig att omedelbart meddela emittenten, som efter att ha verifierat kortinnehavarens identitetsuppgifter åtar sig att annullera och ersätta det gamla kortet med ett nytt och att kreditera det senare i nödvändiga tekniska tider, alla ackumulerade och oanvända fördelar.i.

Emittenten förbehåller sig rätten att verifiera giltigheten av de presenterade korten och att vägra de som är förfalskade eller på annat sätt manipulerade..

Emittenten ansvarar inte för bedräglig, felaktig eller missbruk av kortet..

Emittenten är inte ansvarig för några konsekvenser, direkta eller indirekta, kopplade till fel på kortet och systemen för dess hantering som inte är beroende av dess vilja. Emittenten åtar sig dock att göra allt för att garantera ägarna återvinning av ackumulerade och oanvända förmåner.i.

 

6 RETUR FÖR KORTETA

Kortinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka sitt kort till Emittenten..

Avkastningen innebär avstående från ackumulerade och oanvända förmåner.

 

7 KORTETS GILTIGHET OCH ÅTERSTÄLLNINGA

Kortet upphör inte att gälla, men Emittenten förbehåller sig rätten att återkalla det när som helst och utan föregående meddelande, i händelse av att det inte används under en period som överstiger 12 månader, eller om det används bedrägligt eller inte. korrekt eller skadlig för Emittenten eller i vilket fall som helst vid användning i strid med dessa reglero.

Uttag innebär annullering av kortet och annullering av ackumulerade och oanvända förmåner. Emittenten förbehåller sig rätten att begära tillbaka alla förmåner som förvärvats olagligt, poäng, belöningar, rabatter, andra samt att vidta rättsliga åtgärder mot ägaren.sso.

 

Undertecknandet av stadgan innebär att de villkor som anges i dessa bestämmelser godtas..

translation missing: sv.general.newsletter_popup.cookie_strip_html.